Nijmegen binnenstad: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage legt uit waarom de binnenstad van Nijmegen een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Hoewel de gemeente direct na de zware bombardementen opdracht gaf voor een wederopbouwplan, vergde het heel wat overleg voordat er in 1946 een definitief plan lag. Het werd een compromis waarin de behoefte aan modernisering werd gecombineerd met een globaal behoud van de historische identiteit van het stadscentrum. Uiteindelijk bleek dit ook de kracht te zijn van het plan. De binnenstad heeft ruime straten met plek voor auto’s en fietsen, wat beantwoordde aan het moderne ideaal van een bereikbare stad. Veel historische bouwwerken werden gerestaureerd en ingezet als identiteitsdragers van de stad. Ze staan zij aan zij met moderne winkeltypologieën zoals het warenhuis, waaraan Nijmegen nog altijd haar succes als winkelstad dankt.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Samenstelling en tekst: SteenhuisMeurs
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands