Nieuw licht op donkere eeuwen

Deze publicatie presenteert de resultaten van een synthetiserende analyse van een groot aantal archeologische rapporten die betrekking hebben op de overgang van de laat-Romeinse tijd naar de vroege middeleeuwen in Zuid-Nederland.

Nederzettingsresten

Lange tijd stond deze periode bekend als ‘de donkere eeuwen’ omdat er weinig over bekend was. Op basis van gegevens uit deze sinds 1997 gepubliceerde rapporten is onderzoek gedaan naar thema’s als bewoning, locatiekeuze, gemeenschap/samenleving, materiële cultuur en langetermijnperspectief. In de analyse stonden onder andere nederzettings- en huisplattegronden en materiaalgroepen als aardewerk en munten centraal. Op basis hiervan zijn onderzoeksvragen en handreikingen geformuleerd voor toekomstig onderzoek naar nederzettingsresten uit de periode 300-600 n.Chr. in het gebied ten zuiden van de grote rivieren. Met deze synthese zijn ‘de donkere eeuwen’ in een nieuw licht komen te staan.

Oogst voor Malta

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen dit programma worden de resultaten van reeds uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen. Onderzoeksgegevens worden op die manier omgezet in kennis. Deze studie werd uitgevoerd door Bureau Leefomgevingskwaliteit / Archeologie van de gemeente Nijmegen.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Colofon

Auteurs: H. van Enckevort, J. Hendriks en M. Nicasie (Gemeente Nijmegen)
ISBN/EAN: 9789057992827
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands