Nederland kavelland

Nederland is een land van ruilverkavelingen en dat begon al 9000 jaar voor Christus. Van het einde van de ijstijd en de eerste Nederlanders tot de nieuwe wensen van de gebruikers van nu. Alle ontwikkelingen zijn in deze tijdlijn in beeld gebracht.

De landbouw heeft een enorme invloed gehad op de vorming van het Nederlandse landschap. De systematische ontginning van moerassen in de middeleeuwen gaf delen van het westen van Nederland zijn patroon van smalle akkers. Met het droogmalen van meren ontstonden honderden jaren later strak verkavelde droogmakerijen. En de ruilverkaveling van de afgelopen eeuw maakten van het platteland een rationeel ingericht landschap.

Proeftuin van vernieuwing

Nieuwe technieken en organisatiestructuren hebben het Nederlandse platteland door de eeuwen heen vooruit geholpen. Kleine experimenten leidden tot nieuwe inzichten en grootschaliger productiemethoden. De traditie van innovatie en experiment, meestal ontstaan bij een kleine voorhoede later breed toegepast, heeft van de landbouw een proeftuin van vernieuwing gemaakt. De serie Nederland, land van betekenis laat zien hoe het verleden inspiratie biedt bij dit soort actuele ruimtelijke opgaven.

Bekijk de interactieve versie op tablet of smartphone via deze link. Dit is alleen mogelijk met de app Adobe Acrobat Reader of via iBooks.

Voor wie

Deze publicatie is voor professionals in de ruimtelijke ordening en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands