Nederland energieland
Mediatype: 
Onderwerp: 

Nederland zit midden in een energietransitie, wat een flinke impact heeft op onze leefomgeving. Deze tijdlijn laat zien welke lessen we van eerdere energietransities kunnen leren.

Zo leidde de winning van turf tot grote veenplassen en nieuwe nederzettingen langs kanalen en vaarten. Met de uitvinding van de windmolen kwamen er in het open landschap duizenden nieuwe bouwwerken bij. De snelheid waarmee het landschap verandert is enorm toegenomen. We deden er vierhonderd jaar over om het veenlandschap te ontginnen en polders te maken. Vervolgens kostte het minder dan een eeuw om de agrarische samenleving te transformeren tot een industrieel land dat afhankelijk werd van steenkool, aardolie en gas.

Zorgvuldige inpassing

Nederland staat met zijn energiewinning voor een grote uitdaging. Binnen 35 jaar moeten fossiele brandstoffen volledig plaatsmaken voor duurzame energie. Sommige nieuwe energiebronnen, zoals aardwarmte en waterkracht vallen minder op en zullen weinig weerstand oproepen. Nieuwe parken met windmolens en zonnepanelen kunnen onze leefomgeving echter ingrijpend veranderen. Dan komt het aan op een zorgvuldige inpassing. De serie Nederland, land van betekenis laat zien hoe het verleden inspiratie biedt bij dit soort actuele ruimtelijke opgaven.

Bekijk de interactieve versie op tablet of smartphone via deze link. Dit is alleen mogelijk met de app Adobe Acrobat Reader of via iBooks.

Voor wie

Deze publicatie is voor professionals in de ruimtelijke ordening en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands