Natuursteenvisie. Handreiking voor de omgang met cultureel erfgoed van natuursteen
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze brochure laat zien wat de mogelijkheden zijn om met natuurstenen objecten om te gaan.

Natuursteen is een duurzaam bouwmateriaal, maar heeft niet het eeuwige leven. Er komt een moment dat het materiaal gebreken gaat vertonen en ingrijpen noodzakelijk is. De toepassing van natuursteen is divers en de steensoorten, vormgeving en afwerking verschillen per object. Er bestaat dan ook niet één handleiding over hoe met dit materiaal om te gaan. Deze brochure informeert over de verschillende mogelijkheden, legt uit wat de rol van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is en biedt inspiratie bij het onderhoud en de restauratie van natuurstenen objecten. 

Voortdurend in ontwikkeling

Natuursteen werd in ons land al door de Romeinen gebruikt en is sinds de middeleeuwen in zwang geweest. In de tweede helft van de 19e eeuw werd het restaureren van historische bouwwerken op een voorheen ongekend grote schaal ingezet. De wijze waarop dat gebeurde, heeft sindsdien een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Nog steeds doen zich voortdurend ontwikkelingen voor op het gebied van ambacht en wetenschap. Deze brochure laat de laatste stand van zaken zien.

Voor wie

Deze technische brochure is bedoeld voor monumenteigenaren, erfgoedprofessionals en restauratoren die te maken hebben met het behoud en herstel van natuursteen.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016

Taal

Nederlands