Natuurrubber
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze brochure gaat in op diverse aspecten van natuurrubber. De verschillende varianten worden omschreven, net als de geschiedenis, de toepassingen, de degradatie en de conservering.

Rubber blijft het best behouden in een atmosfeer waarin zuurstof en ozon ontbreken. Dit kan door de voorwerpen te verpakken in speciale plastic zakken waar de lucht uit is gezogen. Wanneer het niet mogelijk is om de voorwerpen luchtvrij te verpakken, kunnen ze worden ingesmeerd met beschermende was. Spanning in voorwerpen moet worden vermeden. Schoenen of rubberen kledingstukken kunnen in vorm worden gehouden door er steunen in aan te brengen.

Vulkanisatie

Rubber is het elastische product dat gewonnen wordt uit diverse tropische gewassen, met name de rubberboom, de Hevea brasiliensis. Het melksap (de latex) wordt van de boom afgetapt door sneden in de stam te maken. Wat in het dagelijks leven rubber wordt genoemd, is het reactieproduct van de rubber met zwavel: gevulkaniseerde rubber. Dit procedé is noodzakelijk omdat ruwe rubber in de winter zo hard wordt  als een plank en dan zijn belangrijkste eigenschap, elasticiteit, verliest. In de zomer wordt ruwe rubber kleverig. Door vulkanisatie wordt rubber bij zeer lage temperaturen niet meer hard en pas kleverig bij veel hogere temperaturen.

Voor wie

Deze brochure is voor eigenaren en beheerders van objecten gemaakt van natuurrubber.

Colofon

ICN-Informatie nummer 6
Tekst: Thea B. van Oosten
ISSN: 1566-760x
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2001