National research agenda for the museum sector
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

De National research agenda is de Engelstalige variant van de Nationale Kennisagenda. De kennisagenda bevordert de samenwerking tussen musea en wetenschappelijke instellingen op het gebied van onderzoek.

Samenwerking tussen musea en andere kennisinstellingen versterkt de wetenschapsfunctie van musea. De Nationale Kennisagenda brengt de kennisbehoeftes uit het museale veld in kaart. Dit bevordert grootschaliger onderzoeksprojecten en hiermee ook samenwerking tussen musea en andere kennisinstellingen.

Urgentie tot samenwerking

Tot nog toe zijn de wetenschappelijke taken en activiteiten van musea vooral gedefinieerd vanuit de waarde van de collecties. De nadruk ligt dan vooral op presentatie en conservering. Er is echter een sterke behoefte aan meer kennisontwikkeling. Musea hebben in toenemende mate een maatschappelijke functie. Hierdoor ontstaat de urgentie om samen te werken met andere onderzoekers en disciplines. Onderwerpen als kennisoverdracht, de beleving bij het publiek, de economische impact en de verbindende rol van musea in de samenleving staan hierbij centraal. Om dit te kunnen realiseren is een heldere onderzoeksvraag en een goed contact met universiteiten, (culturele) instituten en onderzoekers van belang. Hiertoe geeft de Nationale Kennisagenda een aanzet.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Nederlands

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor erfgoedprofessionals werkzaam bij musea of andere kennisinstellingen.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Museumvereniging
ISBN: 9789057992377
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015