Nagele: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage laat zien waarom Nagele een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Nagele is uniek omdat er geen ander dorp is in Nederland waar alle belangrijke architecten van het Nieuwe Bouwen samen een ‘ideaaldorp’ maakten. Ontwerpers als Gerrit Rietveld, Aldo van Eyck en Mien Ruys kregen de kans om hun ideeën te realiseren in een nieuw dorp, op nieuw aangelegd land. In het plan vormen het stedenbouwkundig ontwerp en de groeninrichting één geheel. De functies wonen, werken, verkeer en recreatie volgen de principes van het Nieuwe Bouwen en kregen een eigen, specifieke plek in het dorp. Nieuwe plannen, die rekening houden met het bijzondere verleden, moeten nu een oplossing bieden voor problemen als slijtage, leegstand en vergrijzing.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Productie: De PlaatsMakers
Samenstelling en tekst: Marlijn van der Hoeven
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands