Nagele. Een moderne erfenis

Deze publicatie laat zien wat de cultuurhistorische waarden zijn van wederopbouwdorp Nagele en hoe deze waarden vertaald kunnen worden in ruimtelijke plannen.

Nagele werd gebouwd als dorp voor landarbeiders die in de Noordoostpolder aan het werk gingen. Inmiddels is het geen landarbeidersdorp meer en is het dorp aan vernieuwing toe. Daarvoor zijn verschillende toekomstplannen gemaakt. De landelijke erkenning als wederopbouwgebied van nationaal belang gaf deze plannen een impuls. De afgelopen vier jaar hebben de gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich ingezet om het dorp nieuw leven in te blazen.

Icoon van het Nieuwe Bouwen

Plattedakendorp, modeldorp, icoon van Het Nieuwe Bouwen; bijnamen en kwalificaties die vaak in één adem worden genoemd met Nagele. Het is een indicatie dat het dorp in de Noordoostpolder afwijkt van menig ander dorp in Nederland. Dit komt omdat Het Nieuwe Bouwen centraal stond bij het ontwerp van Nagele en dit ontwerp het resultaat is van een bijzondere samenwerking tussen toonaangevende architecten van “de 8” en “Opbouw” tijdens de wederopbouwperiode (1940-1965). Om die reden heeft het dorp altijd in de belangstelling gestaan in de wereld van architecten, stedenbouwkundigen en cultuurhistorici.

Voor wie

Deze publicatie is voor beleidsmakers, erfgoeddeskundigen, ontwerpers en anderen die geïnteresseerd zijn in Nagele.

Colofon

Auteurs: Anita Blom, Peter Timmer en Willemijn Zwikstra
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands