Museale collecties en de Erfgoedwet
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Hoe we in Nederland met roerend cultureel erfgoed omgaan, is vastgelegd in de Erfgoedwet. Deze brochure belicht het beschermen, overdragen, uitvoeren, beheren en financieren van collecties.

Een cultuurgoed kan van bijzondere betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn. Ook wordt het soms beschouwd als onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlandse cultuurbezit. Als het aan de genoemde criteria voldoet, is het mogelijk om een object of verzameling uit privaat bezit te behouden door het aan te wijzen als beschermd cultuurgoed. Deze brochure laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden die de wet biedt voor eigenaren van cultuurgoederen die niet langer in staat zijn om voor hun collectie te zorgen. Daarnaast komt de afstoting en de in- en uitvoer van collecties aan de orde.

De Erfgoedwet

De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Hiermee heeft de erfgoedwet implicaties voor de regelgeving op het gebied van (kunst)collecties, archeologie en monumentenzorg. De Erfgoedwet treedt in 2016 in werking.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor (rijks)musea en beheerders, fondsen en mecenassen, particuliere eigenaren en verzamelaars van cultuurgoederen, veilinghuizen en douane. Maar ook overheden die onderdelen van de rijkscollectie beheren.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands