Monumenten.nl

De website www.monumenten.nl biedt een overzicht van alle Rijksmonumenten en geeft eigenaren informatie over de financiële mogelijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving.

Monumenten.nl is ook een platform voor het uitwisselen van ervaringen. Zo worden er monumentenverhalen verteld en brengt de site het laatste monumentennieuws. Op de uitgebreide kaart kan men gericht zoeken op adres of monumentnummer, maar ook kijken welke bijzondere Rijksmonumenten er in de buurt te vinden zijn. Monumenten.nl is een initiatief van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Mijn monument

Het gedeelte ‘mijn monument’ is speciaal voor eigenaren van monumenten. Hier kunnen zij een eigen account aanmaken, gegevens over hun monument bekijken en deze gegevens met anderen delen. Er zijn historische foto’s van monumenten en gegevens uit het Monumentenregister terug te vinden. Eigenaren kunnen met hun monumentnummer of adresgegevens deze gegevens eenvoudig bekijken. In de kennisbank staat informatie over allerlei zaken die het bezit van een monument met zich meebrengt. Eigenaren kunnen uitzoeken of ze in aanmerkingen komen voor subsidie, zoals de financiële tegemoetkoming bij het uitvoeren van planmatig onderhoud via het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim). Een andere mogelijkheid is deelname aan gesubsidieerd onderzoek naar een bepaalde herbestemming van bijvoorbeeld kerken, scholen of industriegebouwen via de subsidieregeling Stimulering herbestemming monumenten.

Voor wie

Deze site is gericht op eigenaren van monumentale panden en erfgoedprofessionals.