Monumenten van de wederopbouw Nederland 1940-1965: Opbouw en optimisme

Dit overzichtswerk toont bijna tweehonderd iconische Nederlandse bouwwerken en (groen)structuren uit de wederopbouwperiode.

Gebouwen uit de wederopbouw waren niet altijd even populair. Een groot aantal vroeg-naoorlogse bouwwerken is gesloopt of onherkenbaar veranderd. Gelukkig groeit de waardering voor de architectuur en stedenbouw uit de jaren 1940, 1950 en 1960. Dit boek laat zien dat deze iconen van vernieuwende architectuur verfijnder zijn dan menigeen denkt. De hier gepresenteerde selectie van topmonumenten zijn gerangschikt naar acht toonaangevende thema’s uit de wederopbouwperiode: onderdak, verzorgingsstaat, economie, infrastructuur, verzuiling, vorming, herdenking, cultuur en vrije tijd. Aan de hand van deze thema’s wordt getoond hoe Nederland na de Tweede Wereldoorlog uit de as herrees en zich ontwikkelde tot een welvaartsstaat.

Opbouw en optimisme

Sommige architecten hadden voor de oorlog al naam gemaakt, zoals Dudok, Granpré Molière, Rietveld, Van den Broek en Oud; anderen, onder wie Bakema, Van Eyck en Van Gool, stonden aan het begin van hun carrière. Opbouw en optimisme waren belangrijke drijfveren. De 187 monumenten herinneren dan ook stuk voor stuk aan de veelzijdige geschiedenis, cultuur, architectuur en kunst van vroeg naoorlogs Nederland. Ze vertellen het verhaal over opbouw en optimisme en weerspiegelen een land in ontwikkeling.

Voor wie

Dit boek is voor iedereen die geïnteresseerd is in de architectuur uit de wederopbouwperiode.

Colofon

Tekst: Dorine van Hoogstraten, Ben de Vries
Tekstredactie: Els Brinkman
ISBN: 978-94-6208-090-4
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en nai010 uitgevers, 2013