Monumentale interieurs; stappenplan voor aanpassingen aan uw interieur
Mediatype: 
Onderwerp: 

Dit stappenplan helpt eigenaren van bijzondere historische interieurs om veranderingen aan te brengen zonder de monumentale waarde aan te tasten.

Onderdelen van monumentale interieurs zijn wettelijk beschermd. Denk daarbij aan de indeling, de trappen, deuren en de wandbekleding. Om waardevolle interieurs te behouden voor de toekomst, is het aan te bevelen om ingrijpende veranderingen goed af te wegen. Dit stappenplan helpt monumenteigenaren om de juiste beslissingen te nemen, om het unieke karakter van hun historische interieur te koesteren en toch hun huis aan te kunnen passen aan de wensen van deze tijd.

Van vooroverleg tot eindresultaat

Het begint bij vooroverleg met de gemeente en andere betrokkenen. De logische volgende stap is onderzoek naar de geschiedenis van het pand, zoals kleurhistorisch en/of interieurhistorisch onderzoek. Daarna kunnen plannen worden gemaakt en de relevante vergunningen worden aangevraagd, om vervolgens met de uitvoering te starten. Bij alle stappen is het aan te raden om het advies van een deskundige in te winnen.

Voor wie

Deze brochure is voor monumenteigenaren die plannen hebben om hun monumentale interieur aan te passen.

Colofon

Tekst: Bart Ankersmit
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 2017

Taal

Nederlands