Monumentale interieurs in Nederland: verborgen & kwetsbaar erfgoed
Uitgegeven door: 
Jaar: 
Mediatype: 

Dit onderzoek laat zien hoe het gesteld is met de voorraad en conditie van interieurs van rijksmonumenten in Nederland.

In Noord-Brabant is door de Interieurwacht veel kennis verzameld over de conditie van interieurs van verschillende gebouwcategorieën. Voor dit onderzoek is dankbaar van die gegevens gebruikgemaakt. Daarnaast zijn er meerdere aanvullende onderzoeken uitgevoerd met name naar de voorraad. Deze publicatie zet de onderzoeksresultaten uit Noord-Brabant op een rij en legt deze naast data van projecten elders in het land. Deze resultaten worden vervolgens gebruikt voor een prognose over de voorraad en conditie van interieurs in rijksmonumenten in heel Nederland. Ook geeft het rapport aanbevelingen over de zorg voor waardevolle interieurs.

Onzichtbaar en ontoegankelijk

Historische interieurs hebben net zoveel waarde als de buitenkant van monumentale gebouwen, maar zijn vaak onzichtbaar en ontoegankelijk. Daarom is het lastig om in beeld te krijgen welke interieurs er zijn, in welke staat ze zich bevinden en hoe er voor dit kwetsbare erfgoed kan worden gezorgd. Met de invoering van de Erfgoedwet is de bescherming van monumentale interieurs beter geregeld. Toch weten we nog te weinig over de binnenkant van rijksmonumenten. Deze publicatie vormt een aanzet tot een beter overzicht en is tot stand gekomen in het kader van het programma interieurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor wie

Dit rapport is voor monumenteigenaren, beleidsmakers, erfgoedspecialisten en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Martin van Bleek, Roger Crols
© Gelders Genootschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands