Monumentaal wonen: gids voor eigenaren van een rijksmonument

Wonen in een monument brengt een aantal voordelen én spelregels met zich mee. In deze gids wordt uitgelegd wat het betekent om eigenaar te zijn van een rijksmonument.

Deze brochure laat onder meer zien wat er komt kijken bij de restauratie en het onderhoud van een monumentaal pand. Als het nodig is om het monument te wijzigen of te restaureren, gelden spelregels. Eigenaren kunnen echter ook rekenen op advies, ondersteuning en soms ook financiële tegemoetkoming. Alle rijksmonumenten vallen onder de Monumentenwet. Bij het wijzigen van een monumentaal pand, krijgen eigenaren te maken met de omgevingsvergunning. Ook is het belangrijk om kennis te nemen van het Brim: Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. Het Brim is een onderhoudssubsidie die kan worden aangevraagd voor het planmatig onderhoud van een rijksmonument.

Volledige bescherming

Een monument is vanwege zijn schoonheid, wetenschappelijke- of cultuurhistorische waarde beschermd. In Nederland geldt dit voor in totaal 60.000 Rijksmonumenten en 55.000 gemeentelijke monumenten, waaronder kerken, kastelen, huizen, boerderijen, molens, parken en archeologische terreinen. De bescherming geldt voor het gehele pand, dus ook de inwendige structuur en indeling. Monumentale onderdelen vormen tevens onderdeel van het beschermde monument. Alle rijksmonumenten staan ingeschreven in het Monumentenregister.

Voor wie

Deze brochure bevat praktische informatie voor eigenaren van rijksmonumenten.

Colofon

Auteur: Nationaal Restauratiefonds en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018