Merovingers in een villa 2

Deze rapportage is het resultaat van nader onderzoek naar een archeologisch rijksmonument bij Borgharen: een rijke vindplaats met resten van Merovingische graven en een Romeinse villa. 

Het onderzoek is in fasen uitgevoerd. De resultaten van eerder onderzoek zijn gebundeld in de Rapportage Archeologische Monumentenzorg Merovingers in een Villa. In deel 2 wordt verslag gedaan van de opgravingscampagne uit 2012 en het daarop volgende onderzoek naar deze bijzondere combinatie van villa en grafveld. Het rapport laat zien hoe – naast de meer traditionele methoden – DNA-onderzoek, röntgenfluorescentiespectrometrie en isotopenonderzoek gedetailleerde resultaten opleveren. Inmiddels is het rijksmonument afgedekt met gaas en grind om het voor toekomstig onderzoek te bewaren. 

Romeinse vloerverwarming

In de 2e eeuw na Chr. lag in Borgharen-Pasestraat bij Maastricht een Romeinse villa, een deels in natuursteen opgetrokken herenboerderij voorzien van vloerverwarming en muren met beschilderd pleisterwerk. Nadat dit agrarische bedrijf in onbruik raakte en de bouwval grotendeels was opgeruimd, werd op dezelfde plaats een grafveld aangelegd. Deze vroegmiddeleeuwse begraafplaats met mannen, vrouwen, kinderen en graven van paarden was in de 6e en 7e eeuw in gebruik. 

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Limburg. 

Colofon

Rapportage archeologische monumentenzorg 222
Auteurs: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: R.C.G.M. Lauwerier, J.W. de Kort, O. Brinkkemper, J.H.C. Deeben, T. de Groot, D.J. Huisman, I.M.M. van der Jagt, F.J. Laarman, S.A. Muller, B.J.H. van Os, C.A.M. van Rooijen, E.M. Theunissen, H.J. Tolboom. Universiteit van Amsterdam, Archeologie: J. Hendriks, R.G.A.M. Panhuysen. Gemeente Maastricht: G.C. Soeters Universiteit Leiden, Archeologie: C.R. Brandenburgh, M. Kars, W.J. Kuijper, F.C.W.J. Theuws. Universiteit Leiden, Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek: E. Altena, P. de Knijff, M. Smeding. Vrije Universiteit, Instituut voor Geo- en Bioarcheologie: L.M. Kootker. Staatsbosbeheer: P. Roomberg. Naturalis Biodiversity Center: A.M. Nieman, J.C. Zwaan. TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Department of Geo-engineering and Geoscience: E. Meijvogel, D.J.M. Ngan-Tillard, W. Verwaal Saxion Hogescholen: R.M. Vogelzang
ISBN/EAN: 9789057992346
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2014