Meerssen - Onderste Herkenberg; erosieonderzoek in het kader van TOPsites

Tussen 2012 en 2014 is onderzocht in hoeverre erosieprocessen de vindplaats van deze Romeinse villa in Meerssen bedreigen.

Binnen de grenzen van dit wettelijk beschermde monument Meerssen-Onderste Herkenberg liggen de resten van een Romeinse villa rustica. Doel van dit archeologische onderzoek was bepalen hoe intensief de erosieprocessen zijn die deze Romeinse vindplaats bedreigen. Daarbij zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt die variabele resultaten laten zien. Booronderzoek, oppervlaktekartering, hoogtemetingen, OSL-dateringen en isotopenanalyses werden gecombineerd om de snelheid en gevolgen van erosie te bepalen. Naast informatie over de snelheid van erosie en de mate van bedreiging van de vindplaats leverde het onderzoek ook nieuwe informatie op over de locatie van het hoofdgebouw van de villa en werd een aantal andere gebouwen van het villacomplex geïdentificeerd.

TOPsites

Meerssen-Onderste Herkenberg is één van de vier locaties waar in het kader van het TOPsites project onderzoek is uitgevoerd naar de snelheid van erosie. Doel van het project TOPsites is om wettelijk beschermde archeologische monumenten te beschermen tegen de effecten van sluipende degradatie.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, aardwetenschappers, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 239
Redactie: D.J. Huisman, T. de Groot & J.W. de Kort
Auteurs: D.J. Huisman, T. de Groot, J.W. de Kort, W. Derickx, F.M. van Egmond, M. van der Heiden, T. Reimann, E. Rensink, T. Saey, J.M. Schoorl, V. Van Parys, M. van Soest, M. Van Meirvenne, J. Wallinga
ISBN/EAN: 9789057992797
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands