Masterplan Kust en Erfgoed

Dit plan biedt een langetermijnvisie op het omgaan met cultuurhistorie in het Nederlands kustgebied. Daarmee hoopt het een leidraad te zijn voor plannen in het gebied.

Het Masterplan Kust en Erfgoed beschrijft de cultuurhistorie van het Nederlands kustgebied. Daarbij komen de belangrijkste opgaven voor dit gebied aan de orde: denk aan kustveiligheid of het gebruik van de kust voor winning van wind- en getijdenenergie. Vervolgens biedt het rapport voor elk deel van de kuststrook handvatten voor plannen en beleid. Deze adviezen besteden steeds aandacht aan het behouden van het kusterfgoed.

Visie op kustgebied benadrukt bijzondere karakteristieken

Als deltagebied heeft Nederland altijd al een bijzondere verhouding gehad met water. Het is zowel vriend als vijand. Om Nederland te beschermen tegen hoogwater, heeft de overheid het Deltaprogramma ingesteld. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen aan de veiligheid van ons land. Zij kijken vooral vanuit het oogpunt van waterveiligheid en nemen natuur en landschap daarin mee. Maar vanuit cultuurhistorisch oogpunt biedt de kust heel wat meer dan bescherming tegen het water. Ieder gebied heeft een heel ‘eigen’ karakter en geschiedenis. Als ontwikkelingen en werkzaamheden in het kustgebied daar geen rekening mee houden, raken deze karakteristieken verloren. Een visie op het kustgebied was nodig. Daarop is het Masterplan Kust en Erfgoed ontwikkeld.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor erfgoedprofessionals, beleidsmakers ruimtelijke ordening en andere professionals en geïnteresseerden die meer willen weten over de omgang met cultuurhistorie in het Nederlands kustgebied.

Colofon
Opgesteld door Strootman Landschapsarchitecten, in samenwerking met Beek & Kooi­man Cultuurhistorie, Dorine van Hoogstraten Architec­tuurhistorie en Royal Haskoning DHV.
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2014