Maritiem erfgoed behouden voor de toekomst
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Deze brochure geeft informatie voor amateurarcheologen, sportduikers of vissers die in aanraking komen met erfgoed onder water.

Vindplaatsen onder water zijn kwetsbaar en kleine veranderingen kunnen tot grote verstoringen leiden. Door een waarneming te melden, kunnen archeologen de vindplaats onderzoeken. Dit draagt bij aan eventueel verder onderzoek, maar helpt ook om het verhaal van een plek in samenhang met zijn omgeving te kunnen vertellen. Alle meldingen worden samengebracht in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Het toevoegen van nieuwe vondstmeldingen zorgt ervoor dat we steeds meer te weten komen en daardoor keuzes kunnen maken over het behoud van een vindplaats.

Kwetsbaar erfgoed

Een belangrijk deel van ons archeologisch erfgoed in Nederland ligt onder water. Denk aan verdronken landschappen, bewoningsresten van prehistorie tot middeleeuwen, scheepswrakken en andere archeologische resten. Het erfgoed is vaak goed bewaard gebleven, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar. De bedreigingen worden gevormd door veranderende natuurlijke omstandigheden, maar ook door menselijk handelen.

Voor wie

Deze handleiding is bedoeld voor amateurarcheologen, sportduikers, vissers of andere niet-archeologen die te maken kunnen krijgen met archeologische vondsten onder water.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014