Manual Water, Heritage and Environment

Deze naar het Engels vertaalde publicatie laat zien hoe onze jarenlange kennis en ervaring met water ingezet kan worden bij wateropgaven van nu.

Lees over de cultuurhistorische oplossingen die (opnieuw) in te zetten zijn bij ontwerpen van nu. Ook bevat de handreiking een tijdlijn die laat zien dat wateropgaven van alle tijden zijn. De publicatie dient tevens als inspiratiebron om de (lokale) karakteristieken van waterrijk gebied van opgave in beeld te krijgen.

Kennis als exportproduct

Waterveiligheid is een belangrijke opgave. Maar hoe we daar mee omgaan, is in de loop der tijd wel veranderd. Waar we vroeger vochten tegen het water, zijn we nu in een situatie waarin we met het water samenleven. Steeds nieuwe technieken en materialen hebben ons landschap door de eeuwen ingrijpend veranderd en veel ingenieuze bouwwerken opgeleverd. Onze kennis op watergebied is ons exportproduct, waarmee we andere landen helpen om nieuw land te winnen en overstromingen te voorkomen.

Voor wie

Deze naar het Engels vertaalde handreiking is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in de uitvoering van water gerelateerde projecten.

De originele publicatie is beschikbaar in het Nederlands: Handreiking Water, erfgoed en ruimte.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Engels