Maastricht - De Pottenberg; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 22

Deze brochure laat zien waarom de uitbreidingswijk de Pottenberg in Maastricht een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

De Pottenberg is een goed voorbeeld van een naoorlogse wijk waarbij op fraaie wijze gebruik is gemaakt van het bodemreliëf van de aangrenzende Dousberg bij de structurering en inrichting van de wijk. Daarnaast was de stedenbouwkundige Frans Dingemans geïnspireerd door het gedachtegoed van de parochiewijk: centraal de kerk en de voorzieningen en daaromheen een verscheidenheid aan woningen voor de diverse gezinssamenstellingen, met een hiërarchische opbouw van groen en wegen.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Maastricht, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands