Maas en Waal-West: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage licht toe waarom Maas en Waal-West (Gelderland) een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Slecht bereikbare landbouwgronden, allerlei bodemtypen, overstromingen en armoede domineerden tot eind jaren veertig van de vorige eeuw het Land van Maas en Waal. Dat in de Tweede Wereldoorlog grote delen onder water kwamen te staan en dijkdorpen door gevechten zwaar beschadigd raakten, vergrootte de problemen nog eens. In 1949 lag het eerste plan op tafel voor een grootscheepse ruilverkaveling en streekverbetering in Maas en Waal West. Slecht renderende komgronden werden omgezet in volwaardig agrarisch land en tientallen boerderijen werden verplaatst naar oost-westlopende boerderijstraten.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Samenstelling en tekst: Land-id
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands