Maas en Waal; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 28

Deze brochure laat zien waarom het ruilverkavelingsgebied Maas en Waal West een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Slecht bereikbare landbouwgronden, allerlei bodemtypen, overstromingen en armoede domineerden tot eind jaren veertig van de vorige eeuw het Land van Maas en Waal. Dat in de Tweede Wereldoorlog grote delen onder water kwamen te staan en dijkdorpen door gevechten zwaar beschadigd raakten, vergrootte de problemen nog eens. In 1949 lag het eerste plan op tafel voor een grootscheepse ruilverkaveling en streekverbetering in Maas en Waal West. Slecht renderende komgronden werden omgezet in volwaardig agrarisch land en tientallen boerderijen werden verplaatst naar oost-westlopende boerderijstraten.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners Maas en Waal West, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands