Luilekkerland aan de kust

Van de neolithische nederzetting bij Rijswijk-Ypenburg zijn bijna 16.000 faunaresten bestudeerd.

Ypenburg is de eerste vindplaats in het kustgebied waar een neolithische nederzetting met een grafveld is aangetroffen. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de economie van de bewoners, de jacht, bot- en geweibewerking en het omliggende landschap.

Van kat tot platvis

Hier was dierlijk voedsel in overvloed. Mensen hadden runderen voor het vlees en de huiden en hielden varkens voor vlees en vet. Er zijn opvallend veel wilde dieren gevonden, waarbij vooral de hoeveelheid vogels opvalt. Er werd gejaagd op wilde zwijnen, edelherten en vermoedelijk op een aantal pelsdiersoorten, zoals otters, bunzingen, wilde katten en vossen. Er werd ook gevist op onder andere paling, snoek, steur, harder, stekelrog en platvis. Het is onduidelijk of de gewone zeehond, tuimelaar en bruinvis actief werden bejaagd of dat men aangespoelde kadavers benutte, bijvoorbeeld voor de huiden. De jachtbuit aan vogels bestond grotendeels uit zwanen, ganzen en eenden, maar ook uit zeearenden en kraanvogels. Vergeleken met andere nederzettingen is de kraanvogel in relatief grote hoeveelheden aanwezig. De edelherten, kraanvogels, grauwe ganzen, steuren en harders zijn zeer fors. Kennelijk was de omgeving voor deze dieren optimaal en was er geen sprake van overbejaging.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en anderen die zich bezighouden met de archeologie van Zuid-Holland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 106
Auteurs: L.S. de Vries, F.J. Laarman
ISBN 90-5799-053-9
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004

Taal

Nederlands