Leidschendam Voorburg De Heuvel Prinsenhof; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 15

Deze brochure licht toe waarom de buurten De Heuvel en Prinsenhof in Leidschendam-Voorburg behoren tot de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Zeldzame structuren

Stedenbouwkundige en architect Wim de Bruyn ontwierp twee enorme carrés als basis voor de buurten De Heuvel en Prinsenhof in het noordelijk deel van Leidschendam. Tussen de rechthoekige woningblokken is een groene, parkachtige ruimte, met daarin voorzieningen als scholen, winkels en kerken. Zulke structuren zijn zeldzaam in de Nederlandse stedenbouw. De buurten werden tussen 1961 en 1967 gebouwd. De Heuvel is nog grotendeels in oorspronkelijke staat, Prinsenhof is grondig gerenoveerd.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van De Heuvel en Prinsenhof, inwoners Leidschendam-Voorschoten, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014