Late Neolithic Behavioural Variability in a Dynamic Landscape: a Kaleidoscope of Gathering at Keinsmerbrug (the Netherlands)

Door vondsten uit een eerdere opgraving te analyseren is er veel duidelijk geworden over de nederzetting Keinsmerbrug, die in het late neolithicum incidenteel werd gebruikt.

Het gebied fungeerde tussen 2580-2450 v.Chr. als een niet-permanente nederzetting waar mensen van verschillende herkomst tijdelijk bijeenkwamen. Tijdens hun verblijf was het gebied ingedeeld met tijdelijk gebouwen, (water-)kuilen en zones waar specifieke activiteiten werden uitgevoerd. De archeozoölogie laat zien dat men leefde van veehouderij en de jacht op vis en gevogelte. Ook zijn er resten van gerst en emmertarwe gevonden. Het aantal gevonden aardewerkscherven is laag, maar de variatie in dikte, de gebruikte magering en versiering is hoog, waarschijnlijk vanwege de diverse herkomst van de potten.

Odyssee project

In de twintigste eeuw zijn een groot aantal opgravingen uitgevoerd. Zo groot, dat het lang niet altijd mogelijk was om de resultaten te analyseren en te publiceren. Met de start van het Odyssee project 'Het openen van de laatneolithische schatkist van Noord-Holland' is begonnen met de uitwerking van de site Keinsmerbrug die was opgegraven in 1986. Door de nauwe samenwerking van allerlei specialisten was het mogelijk om een schat aan nieuwe kennis te vergaren.

Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels en bevat een Nederlandstalige samenvatting.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is gericht op archeologen en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van de steentijd, in Nederland en daarbuiten.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten 043
Redacteuren: B.I. Smit, O. Brinkkemper, J.P. Kleijne, R.C.G.M. Lauwerier, E.M. Theunissen
Auteurs: S.M. Beckerman, D.C. Brinkhuizen, V. Garcia Diaz, L. Kubiak-Martens, G.R. Nobles, T. F.M. Oudemans, J.H.M. Peeters, H. Van Haaster J.T. Zeiler, D.C.M. Raemaekers en A.L. Van Gijn
ISBN/EAN: 9789057992032
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012