Landschapsbiografie van de Veluwe

Deze landschapsbiografie vertelt het verhaal van de Veluwe aan de hand van de unieke historisch-landschappelijke kenmerken van dit gebied.

In het vlakke, natte Nederland is de Veluwe een buitenbeentje. Het is een groot reliëfrijk zandgebied, met heuvels, plateaus, hellingen en dalen, dat in de ijstijden werd gevormd. Deze biografie gaat met name over de hoger gelegen bos- en heidegronden van het Veluwemassief. Ook de overgangen en contrasten met de lage delen komen aan bod. Deze biografie geeft een karakterschets van dit bijzondere historische landschap: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan?

Vier parken van wereldklasse

In 2016 vond de verkiezing plaats van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Vier gebieden kregen dat predicaat: het Waddengebied, de Veluwe, de Hollandse Duinen en NLDelta / Biesbosch-Haringvliet. Deze gebieden zijn meer dan alleen natuur. Wat wij nu unieke natuur noemen, is vaak het resultaat van eeuwenlang menselijk gebruik. De natuurverkiezing was onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’. Het programma wil deze gebieden internationaal op de kaart zetten en ze ecologisch en landschappelijk versterken. Vier landschapsbiografieën dragen daaraan bij door het menselijke en historische verhaal van de Nederlandse natuurgebieden te laten zien. Wie het verleden van deze gebieden begrijpt, kan ook werken aan de toekomst ervan.

Voor wie

Deze publicatie is voor beleidsmakers, ondernemers, terreinbeheerders, ruimtelijke ontwikkelaars, communicatieadviseurs en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Jan Neefjes
Onder redactie van Hans Bleumink, Theo Spek en Jan Neefjes
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands