Kunst in de kou

Deze brochure geeft informatie over het beheer en behoud van buitencollecties, laat zien wat de risico’s zijn en hoe schade voorkomen en hersteld kan worden.

Kunstvoorwerpen in de openlucht staan bloot aan een aantal specifieke risico’s en schadefactoren. In het bijzonder geldt dit voor vrijstaande beelden. Deze worden continu geteisterd door weer en wind, vocht, gebruiksschade, vandalisme, diefstal en andere bedreigingen. Deze brochure beschrijft alle risicoprofielen en gaat per materiaalsoort in op de bijbehorende risico’s. Zo heeft een sculptuur van metaal een andere zorg nodig dan een beeld van steen of keramiek. Tot slot zet de brochure puntsgewijs op een rij waar een onderhoudsbedrijf aan moet voldoen en hoe het zit met buitenkunst en auteursrecht.

Groeiende aandacht

De meeste buitencollecties in Nederland zijn ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Het betreft daarom relatief jonge, maar vaak toch omvangrijke collecties. Vrijwel iedere gemeente bezit buitenkunstwerken, meestal geplaatst op pleinen en in parken. Daarnaast zijn er bedrijfscollecties met buitenobjecten, landhuizen met parkobjecten en musea met buitencollecties. De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor deze kunstobjecten in de buitenlucht. Met al deze aandacht rijzen ook nieuwe vragen. Dit informatieblad geeft antwoord op veelgestelde vragen met betrekking tot collectiebeheer van buitenkunstwerken.

Voor wie

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor eigenaren en beheerders van buitenkunst.

Colofon
ICN-informatie nummer 15
Redactie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2007