Kroonluchter op de hei

Op de locatie van een militair kamp uit de Tiendaagse veldtocht in een bosgebied bij Oostelbeers (gemeente Oirschot), zijn waardevolle archeologische resten aangetroffen.

Deze publicatie beschrijft de resultaten van het waardestellend onderzoek uit 2014 naar dit legerkamp (1832-1834). Grote delen zijn zeer goed bewaard zijn gebleven. De ruimtelijke spreiding van de vondsten weerspiegelt de activiteiten die in de verschillende zones van het kamp hebben plaatsgevonden, zoals verblijf, koken, eten, sanitair, hygiëne, ontspanning en handel. Er zijn maar twee militaire kampen uit deze periode in Nederland. Dat maakt deze locatie zeer waardevol. Op basis van de onderzoeksresultaten is een voorstel gemaakt voor de inrichting en het beheer van het kamp.

Militair machtsvertoon

Na de Belgische Opstand, trokken Nederlandse troepen onder leiding van Koning Willem 1 tussen 2 en 12 augustus 1831 het grondgebied van het nieuwe koninkrijk binnen. Deze militaire actie werd onder druk van Frankrijk al na tien dagen afgelast. Er kwam een wapenstilstand, maar Willem I hield zijn leger in Noord-Brabant gemobiliseerd, omdat hij de Belgische staat niet erkende. Daarnaast was hij ontevreden over de compensatie die hij voor het verlies had gekregen. Hij probeerde met militair machtsvertoon zijn compensatie-eisen kracht bij te zeten. In 1831 werd in Rijen een legerkamp ingericht. Een jaar later volgde een tweede kamp nabij Oirschot dat nog tot 1834 in gebruik zou blijven als oefenkamp.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en anderen die zich bezighouden met de archeologie van Noord-Brabant

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 245
Auteurs: B. Beex, O. Brinkkemper, J. van Doesburg, J.W. de Kort, J. Roymans & J. Schreurs
ISBN/EAN: 978 90 5799 298 8
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands