Krimp en erfgoed in Noordwest-Europa; verkenning van een uitdagend probleem

Deze publicatie toont Europese voorbeelden van erfgoed in krimpgebieden en laat zien wat krimp in de praktijk voor erfgoed betekent.  

Welke strategieën bestaan er om erfgoed in krimpgebieden te behouden door bijvoorbeeld hergebruik? Welke rol zou de erfgoedsector hierbij kunnen of zelfs moeten spelen? Deze publicatie richt zich op Europese landen die net als Nederland te maken hebben met krimp: Duitsland, Frankrijk en Engeland. Zo wordt er ingezoomd op het mijngebied van Nord-Pas-de-Calais in Frankrijk en Dessau in Duitsland. Uit de besproken voorbeelden blijkt dat er verschillen, maar ook overeenkomsten zijn in de oorzaken en de aanpak van de problematiek in krimpgebieden in relatie tot het erfgoed.

Krimp en erfgoed

Krimp raakt niet alleen de leefbaarheid van een plek, het raakt ook het erfgoed. Als mensen en bedrijven wegtrekken, blijven lege gebouwen achter. Dat kan leiden tot verloedering, onveilige situaties en een groeiend gevoel van onbehagen. Daarnaast komen monumentale gebouwen leeg te staan. Denk aan woningen, winkels en boerderijen, maar ook gebouwen die ooit een centrale positie in de lokale gemeenschap innamen zoals kerken, scholen, fabrieken en raadhuizen.

Voor wie

Deze publicatie is voor beleidsmakers, erfgoedprofessionals en mensen die werkzaam zijn in de ruimtelijke ordening. Van dit rapport is ook een publieksversie beschikbaar: Werven en verbinden; Krimp en erfgoed in Europa.

Colofon

Redactie: Hans Renes en Eva Stegmeijer
Auteurs: Annemarie de Graaf, Gert-Jan Hospers, Mélanie Péro, Hans Renes, Eva Stegmeijer, met bijdragen van Martin Woestenburg en Peter Paul Witsen
ISBN: 9789057992339
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014