Kostuumcollecties; richtlijnen voor beheer en behoud

In deze publicatie komen alle aspecten aan de orde van het beheer en behoud van kostuumcollecties: van het verzamelen, het bewaren en het tentoonstellen van de kostuums.

Textiel is een uiterst kwetsbaar materiaal. Voor de zorg van kostuumcollecties is dan ook specifieke kennis nodig. Deze publicatie biedt hiervoor aanbevelingen, en laat stap voor stap zien wat een kostuumcollectie nodig heeft. Het begint bij een goed verzamelbeleid. Vervolgens gaat de publicatie in op de registratie, zorg voor het object, depot en de conservering, tot het tentoonstellen en het in bruikleen geven van een object.

Voorkomen is beter dan genezen

Het is van belang om een object zorgvuldig te registreren. Leg zoveel mogelijk informatie vast, ook door middel van foto’s. Houd vervolgens nieuwe aanwinsten en teruggekeerde bruiklenen altijd gescheiden van de rest van de collectie, voordat de stukken zijn onderzocht op ongedierte. Het is aan te raden om kwetsbare stukken zo min mogelijk te verplaatsen. De omgevingscondities in het depot moeten een constante temperatuur en een relatieve luchtvochtigheid hebben. Verder is voorkomen beter dan genezen; een verkeerde behandeling kan het kledingstuk beschadigen of zelfs vernietigen.

Voor wie

Dit boek is voor eigenaren en beheerders van kostuumcollecties.

Colofon

Redactie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Stichting Textielcommissie Nederland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1999