Knowledge for Informed Choices

Voor het programma ‘Kenniskaart Archeologie’ is gewerkt aan diverse kaarten, datasets, onderzoeksmethoden en handreikingen. In dit Engelstalige rapport worden deze tools afzonderlijk besproken.

Voor een goede afweging van archeologische belangen in de ruimtelijke ordening is kennis nodig. Met het programma Kenniskaart Archeologie wordt beoogd om door middel van diverse hulpmiddelen de archeologische praktijk effectiever te maken. Dit zijn tools op het gebied van archeologische verwachtingen, verstoringen door onder andere landbouw, archeologische erfgoedkaarten, methoden van prospectie, onderzoeksvragen en wetenschappelijke syntheses. In dit wetenschappelijke rapport worden de totstandkoming van de kennisproducten en de gemaakte keuzes toegelicht.

Kenniskaart Archeologie

Aanleiding het programma was de evaluatie van de archeologiewetgeving die in 2007 in Nederland van kracht werd. De conclusie van de evaluatie was dat er veel goed gaat in de archeologische monumentenzorg, maar dat het op verschillende punten nog beter kan. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf daarom opdracht aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om een reeks verbeteracties uit te voeren. De Kenniskaart Archeologie is onderdeel van deze verbeteracties.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bedoeld voor archeologen en anderen die zich met archeologisch onderzoek bezighouden

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 55
Redactie: R.C.G.M. Lauwerier, M.C. Eerden, B.J. Groenewoudt, M.A. Lascaris, E. Rensink, B.I. Smit, B.P. Speleers en J. van Doesburg
Auteurs: J.-E. Abrahamse, A.M. Blom, H.M.P. Bouwmeester, J.A.A. Bos, O. Brinkkemper, F.T.S. Brounen, K.M. Cohen, R. Dambrink, R. de Bruijn, T. de Groot, J.W. de Kort, F. de Vries, S. de Vries, M.C. Eerden, G. Erkens, H. Feiken, M.T.I.J. Gouw-Bouman, B.J. Groenewoudt, M.P. Hijma, D.J. Huisman, B.J.M. Jansen, M. Kosian, K. Koster, M.H. Kriek, M.A. Lascaris, R.C.G.M. Lauwerier, G.J. Maas, V.C. Marges, H.J. Pierik, E. Rensink, E. Romeijn, J. Schokker, B.I. Smit, M. Snoek, B.P. Speleers, J. Stafleu, E.M. Theunissen, R. van Beek, I.M.M. van der Jagt, J. van Doesburg, H. van Reuler, P.C. Vos en H.J.T. Weerts
ISBN/EAN: 9789057992773
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Engels