Klimaatbeheersing in monumentale woonhuizen

Het binnenklimaat in een monument is belangrijk in twee opzichten: voor het comfort van de bewoners en het behoud van gebouw en interieur. Deze brochure geeft uitleg en praktische tips.

Met het binnenklimaat wordt een combinatie van temperatuur, vocht en luchtcirculatie bedoeld. Deze brochure gaat in op de factoren die het binnenklimaat bepalen en laat stap voor stap zien hoe een eigenaar de huidige situatie in kaart kan brengen en – indien nodig – daar iets aan kan verbeteren. Ook komen verschillende monumenteigenaren aan het woord die vertellen hoe zij het in hun monument hebben aangepakt.

Slimme maatregelen

Monumentenzorg blijft maatwerk, maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk algemene maatregelen zijn die eigenaren kunnen nemen. Ingewikkelde technische ingrepen zijn dan niet altijd noodzakelijk. Soms kunnen ook simpele interventies wonderen verrichten, zoals afstandhouders achter schilderijen, zodat vochtige lucht zich niet ophoopt. Of denk aan tochtstrips om de kieren rondom ramen en deuren af te dichten. In historische interieurs kan het nuttig zijn om een zomer- en winteropstelling te maken, door kwetsbare objecten van hout of textiel buiten het bereik van het invallende zonlicht te plaatsen.

Voor wie

Deze brochure is voor eigenaren van monumentale panden.

Colofon

Tekst: Iris Broersma, Bart Ankersmit (RCE), Marc Stappers (RCE), Anne Versloot (redactie)

Taal

Nederlands