Kleuronderzoek
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Met kleuronderzoek wordt het materiaaltechnisch onderzoek naar verflagen bedoeld. Deze Gids Techniek belicht de diverse onderzoeksmethoden en de wijze van rapporteren.

Bij restauratie van gebouwen wordt ook bijna altijd geschilderd. Om te kunnen bepalen welke soort verf in welke kleur nodig is, moet er eerst kleurhistorisch onderzoek worden verricht. Kleurhistorisch onderzoek hoeft niet als vanzelfsprekend tot een reconstructie, restauratie of conservering van een aangetroffen afwerking uit een eerdere periode te leiden. Het is ook mogelijk te kiezen voor een nieuwe kleur of decoratie. Maar het aanbrengen van deze nieuwe kleur is dan wel een bewuste keuze. 

Historische gelaagdheid

Elk gebouw heeft zijn eigen kleurgeschiedenis, zowel wat betreft het exterieur als het interieur. De kleuren dragen bij aan de architectonische uitstraling en vertellen iets over de verschillende (stijl)perioden van een gebouw. Daarom verdient het aanbeveling om alle aanwezige historische verflagen te behouden. De historische gelaagdheid van een gebouw blijft dan bewaard. Kleur en materiaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is het belangrijk om de kleurhistorisch te onderzoeken delen ter plekke te analyseren in relatie tot hun context. Pas dan kan de relatie met ander kleurgebruik op wanden, vloeren en plafonds duidelijk worden. 

Voor wie

Deze technische brochure is bestemd voor restauratieprofessionals en monumenteigenaren die zich bezighouden met historisch kleuronderzoek.

Colofon

Gids Techniek 25
Tekst: Mariël Polman, Bernice Crijns en Ruth Jongsma
Redactie: Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariël Kok, Cor van Kootenen Dirk Snoodijk
ISSN 1566-7057
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2005