Kijkoperatie in het veen

In 2004 is onderzoek gedaan naar de exacte locatie en kwaliteit van de oudst bewaarde weg van Nederland. De conserveringsomstandigheden blijken beter te zijn dan verwacht. 

Om een beter en duurzaam behoud te realiseren werd een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar de exacte locatie en kwaliteit van deze laat-neolithische veenweg uit circa 2550 v.Chr. Deze weg bevindt zich in een aantal graslandpercelen, even ten noordoosten van Nieuw-Dordrecht (gemeente Emmen). Door vier kleine proefputten te graven is een beter inzicht in het conserverend vermogen van het bodemmilieu verkregen. Een van de conclusies was dat de bodem waterverzadigd is. Ernstige vormen van degradatie zijn niet aangetroffen.

Onaangetast veen

Uit de micromorfologische analyse komt naar voren dat intact, onaangetast veen boven de weg aanwezig is. De vochtvasthoudende eigenschappen van het veenpakket hebben gezorgd voor een bodemmilieu met een hoog conserverend vermogen. Het creëert een nat bodemmilieu waarin zowel veen als hout uitstekend bewaard blijven. Dat maakt dat het hout van de veenweg beter is geconserveerd dan op grond van de lage grondwaterstand werd verwacht.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in archeologie van Drenthe.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 130
Auteurs: E.M. Theunissen, D.J. Huisman, A. Smit & F. van der Heijden
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006
ISBN-10: 90-5799-083-0
ISBN-13: 978-90-5799-083-0

Taal

Nederlands