Kennis voor de monumentenzorg 2011

Dit is een overzicht van de kennisproducten die in 2011 werden geleverd door de sector Kennis Onroerend Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De medewerkers van de sector Kennis Onroerend Erfgoed hebben hun kennis, expertise en vaardigheden op veel verschillende manieren ingezet. Dat blijkt uit de diverse kennisproducten die in dit jaaroverzicht zijn gebundeld. Het gaat om publicaties, colleges, lezingen, symposia, platforms, congressen en adviesprojecten.

Nederland als werkveld

Uit het overzicht blijkt dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikt over een brede kennis van het Nederlandse onroerende erfgoed. Het gaat hierbij om erfgoed uit het eerste begin van de vroege prehistorie tot de dag van vandaag. Ook het werkterrein is breed: archeologie, monumentenzorg en historisch landschap. De Rijksdienst ziet heel Nederland als werkveld. In een enkel geval worden uitstapjes naar andere delen van de wereld gemaakt. De bemoeienis met Nederlands erfgoed overzee en met de landen waarmee Nederland een speciale culturele relatie heeft, is dan leidend. Sommige producten in deze publicatie zijn tot stand gekomen uit interesse of de wil om te weten, maar de meeste geven een antwoord op concrete vragen waar de Rijksdienst en andere partijen uit de erfgoedzorg mee worden geconfronteerd.

Voor wie

Dit overzicht is voor collega’s bij de Rijksdienst en het ministerie van OCW en voor wie geïnteresseerd is in de ontwikkeling en verspreiding van kennis binnen het erfgoedveld.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012