Kennis voor Collecties

De e-publicatie Kennis voor Collecties is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar conservering en behoud van roerend goed.

De resultaten van 60 onderzoeksprojecten zijn op de website www.kennisvoorcollecties.nl gebundeld. Deze projecten hebben betrekking op 5 thematische programma’s, die over de relatie tussen materiaal, behoud, gebruik, verhaal en waardering gaan.

  • Waarde en waardering laat zien hoe je beargumenteerde uitspraken kunt doen over de waarde van een object of (deel)collectie, aan de hand van vooraf vastgestelde criteria.
  • Het programma Toegankelijkheid van erfgoed gaat in op de methoden en middelen om erfgoed online toegankelijk te maken.
  • Het programma Object in context maakt verhalen uit het verleden zichtbaar door onderzoek naar het materiële object en zijn context.
  • Museometrie ontsluit kwantitatief onderzoek naar de samenstelling, gebruik en beleid van museumcollecties.
  • Het programma Collectie-risicomanagement biedt een gebruiksvriendelijke methode voor erfgoedbeheerders om zelf risico’s te beoordelen en te beheersen.

Integrale visie

De projecten in Kennis voor Collecties waren onderdeel van de Onderzoeksagenda Roerend Erfgoed 2008-2012. De onderzoeksagenda geeft een integrale visie op collectiemanagement. Binnen de projecten in de programma's is daarom gewerkt met multidisciplinaire teams van kunst- en cultuurhistorici, natuurwetenschappers en restauratoren.

Voor wie

Kennis voor Collecties is voor medewerkers van musea , andere erfgoedbeheerders en anderen die geïnteresseerd zijn in het beheer en behoud van collecties.