Katwijk aan Zee; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 2

Deze brochure laat zien waarom de boulevardzone in Katwijk een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in opdracht van de Duitse bezetter de vrijwel complete kustbebouwing van de familiebadplaats Katwijk gesloopt. Zo'n 480 tot 580 woningen, scholen en openbare gebouwen moesten wijken voor de aanleg van de Atlantikwall. De wederopbouw bood de kans om het karakter van de traditionele vissersplaats te herstellen, maar dan in een moderner en ruimer jasje. Katwijk had een van de eerste goedgekeurde wederopbouwplannen van Nederland. Uitgangspunt van het ontwerp was behoud van de kleinschalige en traditionele vissersplaats in combinatie met het versterken van Katwijk als regionale badplaats.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Katwijk, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Taal

Nederlands