Kantoorgebouwen in Nederland 1945-2015: cultuurhistorische en typologische quickscan
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze quickscan belicht de cultuurhistorische aspecten van naoorlogse kantoren. Aanleiding voor de quickscan is de grootschalige leegstand, sloop en herbestemming van kantoorgebouwen.

Anno 2013 staat in Nederland ongeveer 8 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dat is ongeveer 15% van de totale voorraad. Van de kantoorgebouwen die de afgelopen tien jaar definitief aan de voorraad zijn onttrokken, is ongeveer 60 procent gesloopt en 40 procent herbestemd. Hierbij spelen vooral economische motieven een rol. Leegstand is echter niet alleen een economisch probleem; het is ook een cultuurhistorische uitdaging.

Iconen

Bij herbestemming kan een cultuurhistorische insteek een nieuw licht op de zaak werpen. Een insteek met oog voor identiteit, tijdsbeeld, schoonheid en uniciteit. Vanuit die benadering komen ontwerpers met frisse ideeën, stellen eigenaren hun gebouw open voor experimenteel gebruik en zien gemeenten kansen om hun stadsvisies te herzien. Over de cultuurhistorische waarde van het moderne kantoorgebouw is nog weinig bekend. In deze publicatie worden een aantal iconen uit de kantoorarchitectuur langs de meetlat gelegd. In deze kantoren zijn alle veranderingen in onze samenleving terug te vinden. Denk daarbij aan de ontwikkeling van een productie- naar een diensteneconomie, het wegvallen van de gezagscultuur, veranderende opvattingen over de architectuur, bedrijfsvoering en organisatiecultuur, innovaties in de bouwtechniek en kantoorautomatisering.

Voor wie

Deze quickscan is voor architectuurhistorici, erfgoedprofessionals, architecten en beleidsmakers ruimtelijke ordening die zich bezighouden met de herbestemming van kantoorgebouwen.

Colofon

Tekst: Leon van Meijel
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013