Kansen zien, pakken en krijgen
Auteur(s): 
Jaar: 

Cultureel erfgoed wordt nog onvoldoende ingezet als troef om krimpgebieden nieuw leven in te blazen. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Kansen zien, pakken en krijgen.’

In dit rapport is onderzocht hoe gemeenten met een veranderende erfgoedzorg omgaan. Er is specifiek ingezoomd op de gemeentelijke herbestemmingspraktijk in drie krimpregio’s: Eemsdelta/Oost Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Er is juist naar krimpgebieden gekeken omdat hier de marktomstandigheden voor herbestemming moeilijker zijn dan in economische topregio’s. Aanbevelingen zijn om regionale samenwerkingen aan te gaan en de herbestemmingsopgave te koppelen aan de plaatselijke economie.

Erfgoed als troef

De erfgoedzorg heeft zich de laatste jaren behoorlijk ontwikkeld. De nadruk is komen te liggen op behoud door ontwikkeling en de zorg voor het erfgoed is verschoven van een objectgerichte aanpak naar gebiedsgericht erfgoedbeleid. Daarnaast wordt erfgoedzorg steeds vaker verbonden aan andere maatschappelijke thema’s, zoals economie, veiligheid en duurzaamheid. Gemeenten, bedrijven en particulieren krijgen meer ruimte om hier zelf vorm aan te geven. Dat is kansrijk maar ook lastig; gemeenten worstelen immers met een beperkte capaciteit. Dit rapport maakt echter duidelijk dat erfgoed ook een troef is voor krimpgebieden om bezoekers en ondernemers te trekken. Maar vooral kan erfgoed bewoners trots maken en plekken bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Voor wie

Deze publicatie bevat aanbevelingen voor gemeenten over erfgoedzorg en de herbestemming van cultureel erfgoed in krimpgebieden.

Colofon

Tekst: Telos in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Telos, 2015

Taal

Nederlands