Kaartenserie hydrologische geschiedenis. Landgoederenzone Baakse Beek en Veengoot
Uitgegeven door: 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 

In de landgoederenzone Baakse Beek en Veengoot is de balans tussen het water en het landschap verstoord. Deze kaartenserie schetst de hydrologische ontwikkelingsgeschiedenis. 

Deze kaartenreeks schetst een beeld op hoofdlijnen van de hydrologische geschiedenis van dit gebied.  Uit het verleden kunnen lessen worden geleerd om zorgvuldig en voortvarend om te kunnen gaan met hedendaagse opgaven in dit eeuwenoude landschap.

Wateropgaven

Het watersysteem van Baakse Beek en Veengoot is in omvang en complexiteit in een rap tempo geïntensiveerd. De relatief korte periode van intensieve ontwatering heeft de balans tussen het water en het landschap echter verstoord. De gevolgen van de hedendaagse klimaatverandering vergroten de urgentie om dit probleem aan te pakken. Daarom werken het waterschap en haar gebiedspartners aan het herstel van deze balans. Het waterbeheer van het verleden en de kennis daarvan, kan worden benut voor de wateropgaven van nu en die van de toekomst.

Voor wie

Deze kaartenserie is bedoeld voor waterschappen, provincie, gemeenten, landgoedeigenaren, planologen, landschapsarchitecten, hydrologen, agrarische ondernemers en anderen die te maken hebben met herstel van watersystemen.

Colofon

Land-id in samenwerking met Bureau Lantschap
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands