Interieur en bouwhistorie
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze brochure geeft uitleg over wat een interieur is en geeft een toelichting over de drie belangrijkste disciplines die zich met historische interieurs bezighouden.

Deze publicatie beschrijft hoe een pand ingedeeld kan worden naar ‘bediende’ en ‘bedienende’ ruimten: hiermee worden respectievelijk de verblijfsruimten en de aanvullende ruimten (zoals gangen, hallen, trappen en sanitair) bedoeld. Onderdeel van een interieur zijn de vaste bestanddelen en bekleding van wanden, vloer en plafond. Daarbij is de meubilering ook onderdeel van het interieur. De samenhang tussen al deze onroerende en roerende zaken met een cultuurhistorisch belang wordt ook wel een ensemble genoemd.

Bouwhistorie, architectuurhistorie en interieurhistorie

In het onderzoek van een architectuurhistoricus staat het ontwerp centraal. Hiervoor raadpleegt hij of zij behalve het desbetreffende gebouw of gebied ook geschreven bronnen en beeldmateriaal zoals ontwerp- en bouwtekeningen en historische kaarten. Bouwhistorici onderzoeken constructies en bouwsporen uit het verleden. Het onderzoek richt zich niet zozeer op het ontwerp maar op de gebruikte bouwtechnieken en materialen. Interieurhistorici houden zich bezig met de vormgeving, functie en betekenis van het interieur. Zij onderzoeken het gebruik van en de samenhang tussen de verschillende ruimtes.

Voor wie

Deze publicatie is voor monumenteigenaren, erfgoedspecialisten en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Ronald Stenvert
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands