Instandhoudingsplicht rijksmonumenten. Een handreiking voor gemeenten

De Erfgoedwet introduceert een instandhoudingsplicht voor monumenten. Deze brochure laat zien wat dat voor gemeenten betekent.

De meeste monumenteigenaren steken veel liefde en toewijding in het onderhoud van hun monumentale pand. Er zijn echter ook misstanden. De instandhoudingsplicht verplicht de monumenteigenaar om zijn of haar rijksmonument zodanig te onderhouden dat instandhouding en de monumentale waarde zijn gewaarborgd. Gemeenten kunnen naar aanleiding van deze plicht het gesprek met eigenaren aangaan, wanneer een monumentaal pand wordt verwaarloosd. Deze brochure bevat een stappenplan voor gemeenten en geeft tips aan eigenaren over hoe ze aan de instandhoudingsplicht kunnen voldoen.  

De Erfgoedwet

De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Hiermee heeft de erfgoedwet implicaties voor de regelgeving op het gebied van (kunst)collecties, archeologie en monumentenzorg. De Erfgoedwet treedt in 2016 in werking.

Voor wie

Deze brochure is voor medewerkers van gemeenten die te maken krijgen met de instandhoudingsplicht.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands