Inside Installations. Theory and Practice in the Care of Complex Artworks

Dit boek gaat in op alle aspecten van het beheer en behoud van installatiekunst en is het resultaat van een onderzoeksproject, uitgevoerd door een internationale groep van deskundigen.

In installatiekunst is alles mogelijk. De korte levensduur van de gebruikte materialen, technieken en media van installatiekunst kunnen de beheerder van het werk echter tot wanhoop drijven. Wat bedoelde de kunstenaar? Hoe zijn de installaties ontstaan? Hoe kunnen deze geconserveerd en gedocumenteerd worden? Dit boek laat aan de hand van uiteenlopende praktijkvoorbeelden zien hoe er in de museale praktijk met installatiekunst wordt omgegaan. Dit gebeurt vaak in directe samenwerking met de kunstenaar.

Beleving

Installatiekunst kent veel verschillende verschijningsvormen, qua materiaal, omvang en opzet. Er is één gemene deler, en dat is letterlijk de installatie van het werk in de daarvoor bestemde ruimte. Installatiekunst gaat altijd om een samenkomen van de installatie zelf, de ruimte waarin het is geplaatst en de beleving van de beschouwer. Installatiekunst is immers gericht op beleving. De toeschouwer is niet passief, maar neemt actief deel aan het kunstwerk. Op het moment dat de installatie is opgeslagen is het dan ook geen kunstwerk meer; pas als het (weer) wordt geïnstalleerd treedt het in werking.

Voor wie

Dit boek is bestemd voor erfgoedprofessionals bij musea die zich bezighouden met het beheer en behoud van installatiekunst.

Dit boek is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Redactie: Tatja Scholte, Glenn Wharton
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amsterdam University Press, 2011

Taal

Engels