Infrastructuur
Vakgebied: 
Mediatype: 

Infrastructuur is een belangrijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap. Deze brochure geeft aanbevelingen over het behoud en de bescherming van deze categorie erfgoed.

In deze gids wordt ingegaan op de ruimtelijke kant van infrastructuur, en dan vooral de lijnvormige elementen. In tegenstelling tot de waarde en betekenis van bij infrastructuur horende bouwwerken zoals stations, gemalen, watertorens en forten, staan deze verbindende lijnen in het landschap nog weinig in de belangstelling. Deze brochure beschrijft de geschiedenis van infrastructuur in Nederland. Vervolgens wordt ingegaan op de cultuurhistorische betekenis, de waardestelling en enkele specifieke aspecten van behoud, bescherming en ontwikkeling.

Verzamelnaam

In het Nederlandse landschap ligt een uitgebreid stelsel van verschillende soorten infrastructuur. Infrastructuur is een verzamelnaam waarin veel elementen samenkomen: van droog tot nat, van groot- tot kleinschalig, van lijnelementen als snelwegen, spoorwegen, kanalen, beken, dijken, tramwegen, kerkenpaden, holle wegen en ringvaarten, tot daarbij horende bouwwerken als bruggen, sluizen, gemalen, tolhuizen en vuurtorens. Ook militaire infrastructuur als verdedigingslinies, en nutsvoorzieningen als hoogspanningsleidingen worden ertoe gerekend. De verschillende soorten infrastructuur vormen elk hun eigen netwerk, maar staan ook in onderlinge verbinding met elkaar. Historische infrastructuur is van grote invloed op de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van het Nederlandse cultuurlandschap.

Voor wie

Deze brochure is voor beleidsmakers ruimtelijke ordening, andere professionals en geïnteresseerden die te maken hebben met historische infrastructuur.

Colofon

Brochure Cultuurhistorie 7
Tekst: Lonneke van Goor
ISSN: 1566-7057
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006