Industrial sites along the Yauza river. Past, Present and Future

Dit Engelstalige rapport is een weerslag van het onderzoek naar de geschiedenis en de huidige en toekomstige ontwikkelingen van het oude industriegebied langs de rivier de Jaoeza in Moskou.

Instandhouding

Na een algemene uiteenzetting over het gebied worden ook de belangrijkste industriële locaties afzonderlijk behandeld. Het adaptief hergebruik van verouderde industriële complexen wordt gezien als passende strategie voor instandhouding.

Colofon

Tekst: Efim Kolodkin
Redactie: Jean-Paul Corten
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

This English report is a reflection of the research into the history and current and future developments of the old industrial area along the river Yauza in Moscow. After a general explanation of the area, the report will also explain the most important industrial sites separately. The adaptive reuse of outdated industrial complexes is seen as an appropriate strategy for conservation.

Taal

Engels