Indemniteit: een garantieregeling voor tentoonstellingen en langdurige bruiklenen

Indemniteit betekent schadevergoeding. De indemniteitsregeling is een garantieregeling waarbij de Nederlandse Staat een deel van het risico op schade aan en verlies van bruiklenen overneemt.

De prijzen van (kunst)voorwerpen zijn de laatste decennia enorm gestegen. De verzekering van geleende objecten is daarom vaak een probleem bij het organiseren van tentoonstellingen. Om bijzondere exposities toch mogelijk te maken hebben het ministerie van OCW en het ministerie van Financiën de indemniteitsregeling in het leven geroepen. Daardoor is de verzekeringspremie voor het museum aanzienlijk lager dan zonder deze garantie. In deze brochure staat beschreven voor wie de regeling geldt en hoe de procedure verloopt. Het tweede deel van de brochure besteedt aandacht aan de resultaten van de afgelopen 5 jaar.

Uitzonderlijk belang voor Nederland

Indemniteitsgarantie kan worden aangevraagd voor tijdelijke tentoonstellingen en langdurige bruiklenen die van uitzonderlijk belang zijn voor Nederland. De regeling geldt voor bruiklenen uit het buitenland en voor bruiklenen uit particuliere collecties in Nederland die niet openbaar toegankelijk zijn. Het risico dat de staat per tentoonstelling of langdurig bruikleen kan overnemen, is een percentage van de totale verzekerde waarde van de geleende voorwerpen. Op basis van dit indemniteitspercentage wordt per aanvraag het garantiebedrag bepaald.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor medewerkers van musea en andere culturele instellingen die te maken hebben met collecties in bruikleen.

Colofon

Redactie: Fransje Kuyvenhoven en Marja Peek
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011