Identificatie van twee prehistorische grafvelden op de Brunssummerheide

In 2010 is in opdracht van Natuurmonumenten op 2 locaties op de Brunssummerheide onderzoek verricht. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om grafvelden uit de late prehistorie.

Op de 2 locaties is een visuele inspectie en kleinschalig booronderzoek uitgevoerd. De heuvels zijn aangemerkt als oudtijds opgeworpen heuvellichamen en maken deel uit van een groep van minimaal tien heuvels. Op basis van de landschappelijke ligging en de groep als ensemble wordt aangenomen dat het om grafmonumenten uit de late prehistorie gaat. In Zuid-Limburg zijn prehistorische begraafplaatsen vrij zeldzaam. Vandaar het advies aan Natuurmonumenten om het bosperceel zorgvuldig te beheren en wellicht voor bezoekers te ontsluiten.

Eerdere waarnemingen

Beide heuvelgroepen waren al eens waargenomen in 1957 en zijn vastgelegd in Archis. Het bleek echter dat de waarnemingen uit de jaren vijftig niet exact op de juiste locatie in Archis waren opgenomen. Na afronding van dit onderzoek zijn de locaties van beide waarnemingen gecorrigeerd. Een van de vindplaatsen is als een terrein van zeer hoge archeologische waarde aangemerkt. De andere locatie is heeft een lagere status gekregen, namelijk die van hoge archeologische waarde. Hier is namelijk nog niet aangetoond dat het om een oudtijds opgeworpen heuvel gaat. Gezien de landschappelijke situering is dat echter wel zeer aannemelijk.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in de archeologie van Zuid-Limburg.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 20
Tekst: L. Theunissen, J.W. de Kort en C. van Rooijen
ISBN: 978-90-5799-179-0
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011