Identificatie van een prehistorisch grafveld bij Groesbeek

Tijdens dit onderzoek zijn enkele heuvels in het gebied ‘De Vier Perken’ geïdentificeerd als prehistorische grafmonumenten.

In maart 2010 is een booronderzoek uitgevoerd op een klein grafveld dat gelegen is in het gebied ‘De Vier Perken’, ten noordwesten van Berg en Dal (gemeente Groesbeek). Aanleiding was het initiatief om een cultuurhistorische wandeling te ontwerpen in de omgeving van Berg en Dal. De vraag aan het veldteam van de Rijksdienst was: zijn deze heuvels daadwerkelijk oudtijds opgeworpen? Door het toepassen van een trapsgewijze methodiek, specifiek toegesneden op het herkennen van heuvels die in het verre (prehistorische) verleden zijn opgeworpen, zijn de lage verhevenheden onderzocht.

Ontdoen van begroeiing

Vier van de vijf heuvels bleken inderdaad zeker oudtijds te zijn opgeworpen. Van de vijfde heuvel was het aannemelijk dat het om een prehistorisch grafmonument gaat.

Het advies was dan ook dit kleine grafveld te ontdoen van begroeiing en ze wat te accentueren door ze iets op te hogen en de dierlijke ingravingen op te vullen. Op die manier vormen de heuvels als duidelijk zichtbare cultuurhistorische elementen een waardevolle toevoeging in de toekomstige wandelroute.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en anderen die zich bezighouden met de archeologie van Gelderland.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 17
Redactie: Liesbeth Theunissen en Jan-Willem de Kort
ISBN: 978 90 5799 163 9
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010

Taal

Nederlands