Historische zonwering
Vakgebied: 
Mediatype: 

Het aantal historische zonweringen is sterk teruggelopen. Daarom wordt in deze brochure aandacht gevraagd voor het behoud en herstel ervan.

Door herbestemming van historische gebouwen en hogere eisen op het gebied van het leefcomfort is er tegenwoordig bij monumenteigenaren meer dan ooit belangstelling voor zonwering. De verschillende typen en mogelijkheden worden in deze brochure uiteengezet. Historische zonwering zoals luiken, blinden, persiennes en markiezen zijn inmiddels zeldzaam. Daarom is het belangrijk om zuinig te zijn op de exemplaren die we nog hebben. Naast het herstel van historische zonwering zijn er ook mogelijkheden om nieuwe zonwering toe te passen.

Persiennes, jaloezieën en markiezen

Zonwering is de verzamelnaam voor allerlei constructies en voorzieningen die de overlast van zonlicht moeten tegengaan. Al eeuwenlang wordt er zonwering op gebouwen aangebracht. In het begin waren het eenvoudige luiken en gordijntjes, later – naarmate de vensters zich meer ontwikkelden en de ruitafmetingen groter werden – kwamen er meer soorten zoals persiennes, jaloezieën en markiezen. Zonwering heeft het directe doel om de lichtinval te doseren en de binnentemperatuur te temperen. Historische zonwering is vaak in samenhang met de vensters en het gebouw ontwerpen.

Voor wie

Deze gids is bedoeld voor monumenteigenaren, restauratieprofessionals en beleidsmakers bij de gemeente die te maken hebben met het behoud van monumentale gebouwen.

Colofon

Gids Cultuurhistorie 17
Tekst: Ben Kooij
ISSN: 2210-4674
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013